Menu

Využití latinského divadla při výuce latiny

Marek, B. (2014). Využití latinského divadla při výuce latiny. In: K. Vymětalová (ed.), Vivat Latina reserata! Opava: Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, 66-70.

 

Svědectví o pokusech zavádět latinské (autorské) divadlo do výuky latiny. Prostředí, v němž se tak děje, je dvojí: 1) skupina vysokoškolských studentů a absolventů studia klasických jazyků (UK FF), kteří se věnují autorským latinským hrám; 2) několik skupin studentů pražského Akademického gymnázia pracujících s jednoduchými dialogickými texty určenými k dramatizaci. Díky nim získávají možnost rozšířit si slovní zásobu a „vyzkoušet si“ myšlení v latině. V příspěvku se také srovnávají poznatky o této dramatické práci s doporučeními a zásadami formulovanými tvůrcem koncepce „Schola ludus“ Janem Amosem Komenským.