Menu

Vyrovnávání se s komunistickou minulostí: proměny historické edukace v České republice po roce 1989

Najbert, J. (2019): Vyrovnávání se s komunistickou minulostí: proměny historické edukace v České republice po roce 1989, disertace. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/146861.