Menu

Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti

Marek, B. (2016-2019). Vliv klasického vzdělání na rozvoj osobnosti 1-4. Andragogika – čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých 3/2016: 5-13; 4/2016: 2-11; 3-4/2017: 2-8; 1/2019: 24-34. 

 

Série příspěvků se pokouší analyzovat vliv klasických jazyků, zejména pak latiny, na všestranný rozvoj osobnosti.