Menu

Videa zaměřená na různé jazykové jevy

Playlist videí zaměřených na lexikologii, morfologii i syntax a určených primárně pro zájemce o studium bohemistiky, využitelných však i pro širší publikum.