Menu

Umět latinsky se hodí i v praktickém životě

Rozhovor s doc. L. Pultrovou o Dni latiny a významu latiny (Český rozhlas).