Menu

Učit se být učitelem

Strouhal, M. (Ed.). (2016). Učit se být učitelem: k vybraným problémům učitelského vzdělávání. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum.