Menu

Slovník český jazyk – český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol

CD-ROM Slovník český jazyk – český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol (Praha: FF UK, 2007) je určen hlavně žákům a učitelům ZŠ s SŠ pro sluchově postižené a obsahuje termíny z oblasti českého jazyka. Více informací naleznete zde: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/aktivity/cd-a-dvd-2/.