Menu

Semináře a systém asistence pro žáky s OMJ

Prezentace výstupů projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu (klíčová aktivita 4).