Menu

Rosaciola / Liber discipuli

Vaníková, M., Marek, B. et al. (2012). Rosaciola / Liber discipuli. Praha: Scriptorium.

 

Moderně pojatá cvičebnice latiny, jež se inspiruje postupy běžnými u živých jazyků a snaží se tak učinit výuku latiny atraktivní. Proto také obsahuje četná vyobrazení, křížovky apod. Zároveň s touto cvičebnicí pro žáky vychází též příručka pro učitele Liber magistri. Ke cvičebnici patří DVD s filmem Rosaciola (viz níže).

 

http://www.lvpanostra.net/fabellae/50