Menu

Poradna pro otázky týkající se využití divadla ve výuce

V rámci poradny projektu „Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzívnímu vzdělávání“ (nositel PedF UP Olomouc) je možné se ptát doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc. na otázky týkající se divadla (tématu: dramatická výchova, komunikace, divadlo).