Menu

Popis a zhodnocení výsledků c-testů

Stranz-Nikitina, V. (2016). Popis a zhodnocení výsledků c-testů. In Gladkova H. & Romaševská K.: Čeština a ruština v kontaktu: Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Nakladatelství FF UK, 2016, s. 84-105. ISBN 978-80-7308-690-9.