Menu

Percepce gramatiky českého mluveného projevu ruskojazyčných imigrantů rodilými mluvčími češtiny

Stranz-Nikitina, V. (2018). Percepce gramatiky českého mluveného projevu ruskojazyčných imigrantů rodilými mluvčími češtiny. Nová čeština doma a ve světě, (2), 31–42.