Menu

Paradigmatika spisovné ruštiny: Hláskosloví a tvarosloví

Ďurovič, Ľ., & Giger, M. (2020). Paradigmatika spisovné ruštiny: Hláskosloví a tvarosloví. Praha, Karolinum. 350 s.