Menu

Možnosti uplatnění latiny a antické kultury v průřezových tématech RVP G

Kuťáková, E. (2008). Možnosti uplatnění latiny a antické kultury v průřezových tématech RVP G. In: B. Pokorná (ed.), Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. Olomouc: FF UP; 6-9.