Menu

Mluvící hlavy FF UK – rozbor děl k maturitě (konec 19. a 1. pol. 20. stol.)

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Tomáš Garrigue Masaryk a literatura; Karel Hlaváček – Pozdě k ránu.

 

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

František Xaver Šalda – Boje o zítřek; Karel Čapek – Hordubal.

 

prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.

Jiří Voskovec, Jan Werich – Vest pocket revue.