Menu

Míra začlenění nestandardní francouzštiny do výuky – výsledky dotazníkového výzkumu

Fridrichová (Mudrochová), R., Drábková, K. & Jíšová, S. (2014). Míra začlenění nestandardní francouzštiny do výuky – výsledky dotazníkového výzkumu. In Evropské pedagogické fórum, proměny pedagogiky a psychologie, Hradec Králové: Magnanimitas, s. 306–312.