Menu

Lexikologie pro základní školy

CD-ROM Lexikologie pro základní školy (Praha: FF UK, 2003) je určen k výuce různých lexikologických termínů, které jsou vysvětlovány v českém znakovém jazyce a jsou doplněny psaným textem a obrázky. Zároveň je součástí slovník názvů v českém a v českém znakovém jazyce. Více informací naleznete zde: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/aktivity/cd-a-dvd-2/.