Menu

Kooperativní učení, kooperativní škola

Kasíková, H. (2016): Kooperativní učení, kooperativní škola. 3. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Portál.