Menu

Hermeneumata (Pseudodositheana) and Their Didactic Use

Marek, B. (2017). Hermeneumata (Pseudodositheana) and Their Didactic Use. AUC Philologica – Graecolatina Pragensia XXVII – 2/2017; 127-152.

 

Článek nabízí základní charakteristiku antických latinsko-řeckých výukových materiálů zvaných „Hermeneumata Pseudodositheana“, především pak části „colloquia“. Analyzuje zejména jejich didaktický význam a možnost užití v dnešní výuce latiny.