Menu

Elektronický kurz a metodická příručka didaktiky ČCJ

Prezentace výstupů projektu Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem spojené s jeho radikální inovací podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu (klíčová aktivita 1 a 2).