Menu

Elektronická Mluvnice současné češtiny

Portál Elektronická mluvnice současné češtiny je založený na textu Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (Academia, 1988, 1994, 2003, 2006), která je zde přístupná v elektronické podobě. Jde o základní vysokoškolskou učebnice pro studenty oborů anglistika-amerikanistika. Zároveň portál obsahuje cvičení provázaná s mluvnicí a citační databázi.