Menu

Edukační dramatika a její možnosti pro práci s růzností

Valenta, J. & Kasíková, H. (2020). Edukační dramatika a její možnosti pro práci s růzností. In Kružíková, L. (ed.) Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 111-137.

 

Publikace je jedním z výstupů Projektu IMUZA (OPVV) „Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání“, kapitola vznikla na základě workshopu Drama: učíme se o rozmanitosti rozmanitostí.