Menu

Didaktika dějepisu: mezi socializací jedince a jeho individuální výchovou

Beneš, Z. & Gracová, B. (2015): Didaktika dějepisu: mezi socializací jedince a jeho individuální výchovou. In: Iva Stuchlíková– Tomáš Janík (edd.), Oborové didaktiky. Vývoj – stav – perspektivy. Brno, s. 289–326. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/549.