Menu

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se prostřednictvím nově akreditovaných učitelských programů zapojuje od roku 2019 do pregraduální přípravy učitelů. Stěžejní součástí těchto programů mají být kvalitní oborové didaktiky opřené o silnou vědecko-výzkumnou bázi. Za tímto účelem vzniká na fakultě centrum učitelství, jehož je tato konference ustavujícím počinem.

Konference je určena oborovým didaktikům, pedagogům a psychologům, i studentům se zájmem o tuto problematiku.

Program:

27. 11. 2020

Teoretické aspekty přípravy budoucích učitelů – zahraniční hosté

Pregraduální příprava v pedagogicko-psychologickém kontextu

Současné trendy v oborových didaktikách

28. 11 .2020

Centrum učitelství FF UK

Praktické přístupy k vyučování oborových didaktik

Odborní garanti konference:

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (Ústav anglického jazyka a didaktiky)

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (Ústav germánských studií )

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (Katedra pedagogiky)

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.  (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)

PeaDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D. (Katedra pedagogiky)

Místo konání konference:

online

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m-XLcZ_12Em-2W3mtkaJFy0beftL64BMnOd_SEbmrdtUNTg0M01WM0hVUlRMU1g3Nk1WMkI0MktUTC4u
Přihlašování na konferenci