Menu

Mgr. Tereza Kropáčková

Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Czech School Manchester

březen až červenec 2019

 

Česká škola Manchester in Stretford (www.czechschoolmanchester.org) je sdružením rodičů českých a česko-anglických bilingvních dětí žijících v Manchesteru a širokém okolí, kteří se rozhodli vybudovat pro své děti školu, v níž by se děti mohly učit mateřštinu, tradice a kulturu. Škola funguje jako neziskové občanské sdružení a v nejbližší době by se ráda stala součástí Českých škol bez hranic.


 

Praktickou stáž jsem absolvovala v Czech School Manchester. Náplní práce byla výuka dětí, které odpovídají našemu druhému stupni (v mém případě 6. třídy). Výuka probíhala každou sobotu a trvala tři hodiny, v nichž se děti podle českých učebnic učily o českém jazyku a literatuře, ale také o českých reáliích a zvyklostech. Jednalo se o děti většinou ze smíšených rodin, které češtinu ovládaly na velmi dobré komunikativní úrovni, ale měly problém s psanou podobou. Při výuce jsem si procvičila práci s žáky cizinci v „klasické“ hodině českého jazyka, v níž by se měly naučit stejné věci, jako jejich české protějšky. Zároveň jsem měla úplnou volnost v přípravě hodin na celé pololetí, takže jsem bez obav mohla vyzkoušet různé aktivity, ke kterým bych se jinak těžko dostávala.

 Krom samotné výuky pořádala škola během semestru několik zábavných akcí pro děti i rodiče, na nichž jsme jako stážistky pomáhaly – například hru v parku vedle školy, víkend v přírodě, oslavu majálesu nebo celodenní výlet na konci roku. Zároveň jsme během stáže měly spoustu času na výlety po okolí Manchesteru a poznávaní krás Anglie. Ubytovány jsme byly v českých rodinách.

Během stáže se o nás výborně starala jak paní ředitelka Pavla, tak naše koordinátorka Karolína. Všichni z Czech School Manchester udělali vše pro to, aby se nám na stáži líbilo a aby nám stáž přinesla co nejvíce jak po profesní, tak osobní stránce.