Menu

Mgr. Karolina Tomšová

Anglický jazyk

Universidad Autónoma de Madrid

leden až červen 2014

 

Universidad Autónoma de Madrid je prestižní univerzitou v Madridu, která studentům magisterského studia Anglického jazyka na Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK nabízela v roce 2014 spolupráci pro Erasmus stáž na magisterské studium.


 

Cílem jednosemestrální Erasmus studijní stáže na Universidad Autónoma de Madrid bylo získat další pohled na aplikovanou lingvistiku. V rámci této studijní stáže jsem získala cennou zkušenost v oblasti aplikované lingvistiky v různých typech diskurzu, v oblasti sémiotiky i kognitivní lingvistiky. Zároveň jsem se naučila nové technologie v metodice výuky angličtiny, pragmatice i překladu angličtiny. Nadto jsem i získala vhled do metodiky Content and Language Integrated Learning (CLIL), která se ve Španělsku hojně využívá. Z analýzy této problematiky těžím v současném zaměstnání na česko-španělském Gymnáziu Budějovická v Praze, kde se právě CLIL využívá v rámci výuky španělštiny.