Menu
PhDr. Petr Honč, Ph.D.

PhDr. Petr Honč, Ph.D.

Historie a latina

Přednosta ústavu jazyků, 3. lékařská fakulta UK, garant předmětu Latinská lékařská terminologie

 

Mám mnoholeté zkušenosti s výukou latiny i historie. Již během vysokoškolského studia jsem začal učit v jazykové škole, postupně jsem získal i zkušenosti s výukou na několika gymnáziích, kde jsem učil mladší i starší studenty. Absolvoval jsem rovněž roční studijní pobyt v Itálii na akademii Vivarium Novum, která se specializuje na výuku klasických jazyků. Zde jsem načerpal řadu podnětů a osvojil si různé inovativní metody, které jsem se posléze snažil používat při vlastní výuce. Po absolvování magisterského studia (obory latina –historie) a během doktorského studia jsem postupně působil na teologické, právnické a lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

V současnosti vedu Ústav jazyků na 3. lékařské fakultě UK. Zaměřujeme se na výuku odborné angličtiny pro studenty v českém studijním kurikulu a výuky češtiny pro cizince v anglickém kurikulu. Všichni studenti pak musí absolvovat dvousemestrální kurz latinské lékařské terminologie, která představuje úvod do jazyka medicíny. Odborně tento předmět garantuji. Jelikož se jedná o jazyk určený pro specifické účely zdravotnických oborů, klíčová je lexikální část, gramatika je redukována pro potřeby konkrétního oboru. Snažíme se průběžně analyzovat lékařské texty a na základě této analýzy inovovat učební materiály. Protože se medicína stále rychle vyvíjí, musí se těmto změnám přizpůsobit i odborný jazyk. Velkou výzvou pro nás je připravit kvalitní anglicky psanou učebnici lékařské terminologie, která by vyhovovala studentům s různými mateřskými jazyky. V současnosti je naším hlavním cílem kvalitně zabezpečit i distanční výuku. S tím souvisí také zapojení nových technologií, vymýšlení nových způsobů testování a interaktivních procvičovacích úloh. Je tedy třeba stále sledovat aktuální trendy a vzdělávat se i v těch oblastech, které nám doposud nebyly tak blízké.