Menu
PhDr. Edita Paclíková

PhDr. Edita Paclíková

Hispanistika

Vyučující španělského jazyka a literatury na Gymnáziu Budějovická a místopředsedkyně Asociace absolventů a přátel česko-španělských gymnázií v České republice

 

Na FFUK jsem absolvovala studijní obor Španělština – filologie na Ústavu románských studií a následně rigorózní řízení se zaměřením na španělskou a hispanoamerickou literaturu. V průběhu studia jsem absolvovala atestace a SZZK z kurzů didaktiky, pedagogiky a psychologie pro učitele na Katedře pedagogiky a psychologie FFUK v rámci programu Celoživotního vzdělávání.

V současné době pracuji jako vyučující španělského jazyka a literatury na bilingvním Gymnáziu Budějovická v Praze a také jako místopředsedkyně Asociace absolventů a přátel česko-španělských gymnázií v České republice. Během svého působení na gymnáziu mám možnost být v každodenním kontaktu se španělsky mluvícími profesory, účastnit se významných diplomatických setkání, konferencí a úzce spolupracovat se Španělskou ambasádou v Praze. Cennou zkušeností je pro mne  třídnictví v bilingvní třídě. Nedílnou součástí mé práce jsou také pravidelné cesty do Španělska (Valencie, Madrid, Salamanca), organizace jazykových pobytů, pravidelná účast na školeních a workshopech pro učitele španělštiny. Spolu s kolegy ze španělské sekce se věnuji vytváření testových úloh pro soubornou zkoušku ENELE pro bilingvní studenty a organizaci jazykových či recitačních soutěží. Po doplňkovém studiu italštiny se soukromě věnuji výuce italského jazyka.

Pokud uvažujete o studiu na FF UK, dostane se vám vynikajícího vzdělání ve vámi zvoleném programu, a současně budete připraveni na profesi učitele, který bude svou práci vykonávat s lehkostí a zájmem o obor.