Menu
Mgr. Kateřina Krýzlová

Mgr. Kateřina Krýzlová

Hispanistika

Koordinátorka česko-španělského studia a vyučující předmětu španělský jazyk, literatura a kultura na  dvojjazyčném gymnáziu Budějovická 680/17, Praha 4

 

Již od posledních ročníků studia hispanistiky na FF UK, tj. od r.  2001, působím jako vyučující předmětu španělský jazyk, literatura a kultura na dvojjazyčném česko-španělském gymnáziu. Španělský jazyk tudíž vyučuji jak ve dvojjazyčných třídách, ve kterých stojí v pozici prvního cizího jazyka, tak v nebilingvních studijních programech, tj. jakožto druhý cizí jazyk na osmiletém či čtyřletém všeobecném studiu. V r. 2011 mi byla svěřena funkce koordinátorky šestiletého česko-španělského studijního programu na dané škole. Moje funkce spočívá zejména v koordinaci většiny aspektů souvisejících s výše uvedeným typem studia ve spolupráci se španělskými a českými vyučujícími sekce (výuka, studentské soutěže, aktivity sekce v rámci školy aj.). Pravidelně jsem v kontaktu s Kanceláří pro vzdělávání v rámci Velvyslanectví Španělska v Praze (Agregaduría de Educación de la Embajada de España), jež na školu v rámci tzv. Bilaterálního programu spolupráce vysílá vždy čtyři španělské vyučující předmětů vyučovaných ve španělštině. Tito španělští vyučující jsou ubytováni v kampusu gymnázia a je zapotřebí přispívat z pozice mé funkce ke vzájemné profesní spokojenosti a příjemné atmosféře při spolupráci obou stran. Každoročně se podílím na organizaci maturitních zkoušek na dvojjazyčném studiu za přítomnosti inspektorů ze španělského ministerstva školství. Na škole také organizuji různé diplomatické návštěvy, přednášky na různá témata renomovaných kapacit z oboru a aktivity spojené s propagací hispánské kultury mezi studenty i vyučujícími v rámci celého gymnázia.