Menu
Mgr. Karolina Tomšová

Mgr. Karolina Tomšová

Anglický jazyk

Lektorka angličtiny na česko-španělském Gymnáziu Budějovická v Praze, senior lektorka v jazykové škole Skřivánek s.r.o. a lektorka angličtiny v Kabinetu studia jazyků Akademie věd v Praze

 

Momentálně působím jako vyučující anglického jazyka na česko-španělském Gymnáziu Budějovická, kde vedle výuky angličtiny jako takové rozvíjím i tandemovou výuku a zůstávám nadále v kontaktu i s ÚAJD FF UK jakožto se zdrojem informací o výuce angličtiny na středních škole. Zároveň mimoto působím na jazykové škole Skřivánek, kde jako Senior lektor poskytuji metodickou podporu lektorům převážně v podobě seminářů i webinářů rozvíjejících různé aspekty výuky jazyků. Nadto momentálně vyučuji angličtinu i na Akademii věd, kde se věnujeme různým vědeckým i nevědeckým tématům v rámci rozvoje angličtiny zaměstnanců této instituce.

K výuce angličtiny jsem se dostala již v průběhu bakalářského oboru Anglistiky-amerikanistiky FF UK a doteď jsem tento obor v podstatě neopustila. Hned po absolvování navazujícího magisterského studia Anglického jazyka jsem zároveň navázala spolupráci se studenty FF UK, kteří hospitovali mou výuku na Gymnáziu Nad Štolou (kde jsem působila před svou zahraniční stáží) a získali tak náhled do výuky angličtiny v praxi.

Zkušenosti v této oblasti jsem nabrala i roční pracovní stáží ve Vancouveru v Kanadě, kde jsem angličtinu jako druhý jazyk učila mezinárodní třídy z celého světa.