Menu
Mgr. Adéla Smažíková

Mgr. Adéla Smažíková

Hispanistika

Vyučující španělštiny, Mensa gymnázium, o.p.s., Praha 6 – Řepy

 

Na FF UK jsem absolvovala filologický obor Hispanistika a aktuálně pokračuji v doktorském studiu, ve kterém se zaměřuji na španělskou lingvistiku. Již v průběhu magisterského studia jsem si začala plnit předměty tzv. pedagogicko-psychologické přípravy a po dokončení studia jsem se přihlásila do programu CŽV, v rámci kterého jsem si pedagogické vzdělání dodělala.

V současnosti působím na Mensa gymnáziu v Praze, kde učím španělštinu mimořádně nadané žáky. Řídím zde španělskou sekci a spolupracuji s rodilou mluvčí, se kterou se vzájemně doplňujeme. Zaměřuji se na výuku gramatiky a učím žáky od primy do oktávy. Naše žáky dělíme do skupin podle jejich úrovně (nikoli dle ročníku), což vnímám jako obrovskou výhodu školy. Každý žák má tak možnost rozvíjet se podle vlastního tempa a podle svých schopností. Práce s mimořádně nadanými žáky je pro mě velmi inspirativní, pracuji s celou řadou velmi silných osobností. Ve své práci nejvíce oceňuji velkou podporu ze strany kolegů, v rámci naší jazykářské sekce se vzájemně motivujeme a vyměňujeme si zkušenosti.