Menu
Mgr. Eliška Dana Härtelová

Mgr. Eliška Dana Härtelová

Komparatistika

Vyučující českého jazyka a literatury na Gymnáziu Nový PORG v pražské Krči

 

Češtinu učím na osmiletém Gymnáziu Nový PORG, přicházím tak do styku s věkově velmi rozdílnými skupinami studentů a žáků. V rámci jednotlivých seminářů učitelství, které jsem absolvovala jako CŽV, mě inspirovaly zejména společné hospitace na různých středních školách, diskuse s pozvanými hosty z terénu a také možnost učitelské praxe.

Během studia komparatistiky jsem se cíleně věnovala zahraniční literatuře, která tvoří velkou náplň výuky na střední škole, vnímám proto kombinaci učitelství a komparativní literatury jako nosné a užitečné spojení, které budoucímu učiteli vytváří vhodné podmínky k vlastní práci.