Menu

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Absolventka studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na FF UK a doktorského studijního programu filologie na FF UK.  Od roku 2011 působí jako asistentka, od roku 2015 jako odborná asistentka v ÚČJTK FF UK.

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníUčitelství českého jazyka a literatury pro střední školyUčitelství češtiny jako cizího jazyka

Odborně se zaměřuje na didaktiku češtiny jako prvního i jako druhého jazyka, čtenářskou gramotnost, jazykově znevýhodněné komunity, jazykové testování a akviziční korpusy.

Spolupracuje s NPI na tvorbě jazykové zkoušky pro trvalý pobyt, je revizorkou maturitního didaktického testu z češtiny a spoluautorkou řady čítanek nové generace nakl. FRAUS.

Je zakládající členkou Platformy didaktiků a zástupkyní šéfredaktora časopisu Studie z aplikované lingvistiky.

Osobní stránka:

http://ucjtk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/mgr-katerina-sormova-ph-d/

katerina.sormova@ff.cuni.cz