Menu

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

Ústav románských studií

Petr Čermák je absolventem učitelského oboru čeština-španělština na FFUK. V současnosti je docentem hispanistiky a působí jako ředitel Ústavu románských studií tamtéž. Praktické zkušenosti z výuky španělštiny má též z gymnázií, obchodních akademií a MFF UK.

Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníUčitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

V letech 2001-2005 pracoval v Aule Cervantes, provozované Institutem Cervantes v Praze. Je autorem prakticky zaměřených příruček (Gramática aplicada de la lengua española) i vysokoškolských učebnic. Působí též jako recenzent učebnic a odborných publikací. Jeho hlavním odborným zájmem je výuka gramatiky, fonetiky a pravopisu španělštiny.

Osobní stránka:

http://urs.ff.cuni.cz/vyucujici/spanelstina/petr-cermak/

petr.cermak@ff.cuni.cz