Menu

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Katedra psychologie

Absolventka studia psychologie a pedagogiky na FF UK. Od roku 1981 působí na katedře psychologie FF UK, nyní jako vedoucí katedry. V roce 2009 byla habilitována v oboru pedagogická, poradenská a školní psychologie (FSVaZ UKF Nitra).

Psychologie

Oborově se zaměřuje na pedagogickou a sociální psychologii, edukační interakci dospělých a dětí (rodičovské styly výchovy, edukační styly učitelů), sociální psychologii školy (např. sociální dovednosti učitelů a žáků a jejich rozvoj); didaktiku psychologie; kriminalistickou psychologii (komunikace ve vyšetřování, analýza interakce v procesních úkonech aj.). Je předsedkyní redakční rady odborného časopisu Psychologie pro praxi.

Osobní stránka:

http://kps.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/gillernova-ilona/

ilona.gillernova@ff.cuni.cz