Menu

Mgr. Martina Vaníková, Ph.D.

Ústav řeckých a latinských studií

V roce 2008 absolvovala magisterský dvouobor latina – starořečtina na FF UK, v roce 2019 získala doktorský titul v oboru klasická filologie tamtéž. Od roku 2017 působí jako didaktik latiny na ÚŘLS FF UK.  Zabývá se lingvistikou a moderními metodami výuky latiny.

Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníUčitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Spolu s Bořivojem Markem (ÚŘLS FF UK) a Tomášem Petráněm (FAMU / Film Academy Ohrid) vytvořila několik didaktických latinských filmů na DVD (http://www.lvpanostra.net).

Je členkou Asociace učitelů klasických jazyků (ALFA) a Jednoty klasických filologů.

Učí latinu na ÚŘLS FF UK a na 3. lékařské fakultě, a to včetně kurzů latiny v anglickém jazyce pro přijíždějící studenty programu Erasmus +.

Osobní stránka:

https://urls.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/martina-vanikova/

martina.vanikova@ff.cuni.cz