Menu

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Karel Šebesta vystudoval češtinu a historii na UK. V roce 2009 byl jmenován profesorem českého jazyka. V současné době působí na ÚČJTK FF UK, dříve např. na Fakultě sociálních věd UK, na Uppsala Universität, Stockholm Universität, Universität Lund a Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníUčitelství českého jazyka a literatury pro střední školyUčitelství češtiny jako cizího jazyka

Je členem Jazykovědného sdružení ČR a Kruhu přátel českého jazyka a předsedou Národního kabinetu ČJL. Působí v redakčních radách časopisů Český jazyk a literatura, O dieťati, jazyku, literatúre (Prešov), Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, Slovo (Uppsala). Je předsedou oborové rady doktorského studia oboru Didaktika konkrétního jazyka na FF UK, členem několika oborových rad doktorského studia oboru Teorie vzdělávání v bohemistice na různých fakultách a univerzitách a členem vědeckých rad FF UK a PedF UK. Je autorem velké řady studií, článků a publikací zaměřených lingvisticky i didakticky, spoluautorem vzdělávacích programů pro předmět ČJL a učebnic českého jazyka i literatury.

Osobní stránka:

https://ucjtk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/prof-phdr-karel-sebesta-csc/

karel.sebesta@ff.cuni.cz