Menu

Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky

Působí na Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje kurzy zaměřené především na základy literární teorie, současnou českou literaturu a na didaktiku literatury. Od roku 2018 je také zástupkyní ředitele Ústavu české literatury a komparatistiky pro oblast didaktiky literatury a vzdělávání. Je autorkou publikace <em>Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v perspektivě kulturního transferu</em> (Příbram, Pistorius & Olšanská, 2015).

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníUčitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Absolvovala magisterský studijní program Česká filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (diplomová práce Mladá česká poezie 80. a 90. let. Valence lyrického subjektu ve vybraných prvotinách) a doktorský studijní program Dějiny české literatury a teorie literatury tamtéž, který v roce 2014 ukončila obhajobou disertační práce Obraz autora jako paratext v perspektivě kulturního transferu (školitel prof. Petr. A. Bílek). Absolvovala půlroční studijní stáž na univerzitě v Lipsku a v rámci doktorského studia roční stáž na univerzitě v Kostnici.

Věnovala se také problematice testování v českém jazyce a literatuře a hodnocení písemného projevu v mateřském jazyce, je spoluautorkou učebnice Český jazyk a literatura: písemná práce (Praha, Tauris 2012) a některých dalších metodických materiálů k hodnocení písemné práce. Byla členkou autorského týmu při přípravě čítanek pro 6. až 9. třídu ZŠ a víceletá gymnázia (Plzeň, Fraus 2016, 2018, 2019, 2020).
Spolupracovala nebo spolupracuje s institucemi jako NIDV, CERMAT nebo VISK (zde aktuálně vedení seminářů pro učitele o otázkách současné české literatury, učebnicích literatury nebo o pracovních listech pro čtenářskou gramotnost).

Od roku 2017 pravidelně publikuje v časopise Český jazyk a literatura (články k současné literatuře).

Vyučuje také v rámci programu USAC.

Osobní stránka:

https://uclk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/andrea-kralikova/

andrea.kralikova@ff.cuni.cz