Menu

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Ústav germánských studií

Věra Hejhalová vystudovala Učitelství pro střední školy v oborech Německý jazyk a literatura – Latina na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Mgr. studium ukončeno v r. 2004). Dále vystudovala doktorské studium v oboru Germánské jazyky a literatury (Ph.D. v r. 2012).

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníUčitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Kromě zkušeností s výukou na PF JČU v Č. Budějovicích a na FF UK v Praze má zkušenosti s výukou němčiny a latiny v několika soukromých jazykových školách (kurzy pro dospělé) a také s výukou mladistvých na střední škole.

Na Ústavu germánských studií FF UK se věnuje především didakticky zaměřeným kurzům a také kurzům frazeologie, korpusové lingvistiky a gramatiky. Nejvíce ji baví práce se studenty učitelství a jejich teoretická i praktická příprava na toto budoucí povolání. Doprovází studenty na všechny druhy pedagogických praxí a usiluje o to, aby si z nich odnesli všechno to, co se v teorii naučit nemohou.

Spolupracuje s dalšími institucemi se zaměřením na výuku němčiny a vzdělávání učitelů němčiny, např. s Centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM v Plzni nebo Goethe-Institutem v Praze. Pro obohacení výuky didaktických kurzů čerpá z také z materiálů kurzů Deutsch Lehren Lernen (Goethe-Institut) a Dhoch3 (DAAD). Pro studenty učitelství připravuje spolupráci s Institut für Deutsch als Fremdsprache (Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově).

Osobní stránka:

https://german.ff.cuni.cz/cs/vyucujici/vera-hejhalova/

vera.hejhalova@ff.cuni.cz