Menu

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Absolvent oboru Anglistika-amerikanistika a Didaktika konkrétního jazyka na FF UK. Od r. 2010 působí na Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Angličtinu vyučuje od r. 1990 a posledních dvacet let se aktivně věnuje didaktice angličtiny a metodické přípravě učitelů. Napsal řadu učebnic angličtiny.

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Na ÚAJD FF UK se zabývá výzkumem žákovského jazyka a možnými dopady na vyučování cizích jazyků. Za tím účelem vytvořil několik žákovských korpusů. Vede semináře jazykové akvizice, didaktik angličtiny a didaktiky gramatiky. Na FF UK založil jazykovou školy JazykoFFka, kde studenti anglické didaktiky sbírají mnohdy první učitelské zkušenosti.  Je spoluautorem učebnic Cvičebnice anglické gramatiky, Time to Talk 1–4 a Time to Practise 1–2. Z didaktických témat je mu nejbližší výuka gramatiky a propojení s teorií jazykové akvizice, z pedagogických pak problematika odborné přípravy učitelů angličtiny. V r. 2019 mu byla udělena Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.

Osobní stránka:

http://uajd.ff.cuni.cz/o-ustavu/vyucujici/tomas-graf/

tomas.graf@ff.cuni.cz