Menu

Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.

Ústav českých dějin

Působí na Filozofické fakultě UK od roku 2009. Na Ústavu českých dějin vyučuje kurzy zaměřené na dějiny ve veřejném prostoru, didaktiku dějepisu a metodologii historické vědy. Dlouhodobě se věnuje historickému vzdělávání, přičemž využívá i praktické zkušenosti učitele českého jazyka a dějepisu na několika pražských gymnáziích. Snaží se do české školní praxe vnášet metodologické inspirace ze zahraničních didaktik dějepisu.

Historie se zaměřením na vzděláváníUčitelství historie pro střední školy

Je autorem knihy Naše české minulosti, aneb jak vzpomínáme (2014), která zkoumá vzpomínkovou praxi české společnosti po roce 1989.

Působí též v Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů, kde vede tým vyvíjející digitální dílnu pro práci s prameny HistoryLab.

Podílel se na tvorbě řady dalších vzdělávacích pomůcek a metodik:

Dějepisné sešity: Toufar (http://sesity.dejepis21.cz/).

Československo 38-89 Atentát (http://cs3889.cz/).

Historie 1950: příběhy jednoho zázraku (http://historie1950.dejepis21.cz/).

Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu (http://www.dejepis21.cz/metodika-pouziti-av-materialu).

Osobní stránka:

http://ucd.ff.cuni.cz/o-ustavu/pracovnici/mgr-kamil-cinatl-ph-d/

kamil.cinatl@ff.cuni.cz