Menu

Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.

Ústav románských studií

Od roku 2019 působí na Ústavu románských studií, kde vyučuje kurzy zaměřené na didaktiku francouzštiny, textovou lingvistiku a praktický jazyk. Je absolventkou francouzské filologie a učitelství pro střední školy na FFUK. Mezi lety 1999 a 2005 studovala na univerzitě Paris IV – Sorbonne, obor Lettres Modernes. Doktorský program v oboru Románské literatury ukončila v roce 2014 disertační prací <em>Mýtus o Narcisovi ve francouzské literatuře přelomu 19. a 20. století</em>.  Dlouhodobě pracovala v oblasti bilingvního vzdělávání (Gymnázium Jana Nerudy, Praha), má zkušenosti s  vedením učitelských týmů a dalším vzdělávání učitelů.  V současnosti se zabývá tvorbou didaktických materiálů pro rozvoj kritického myšlení inspirovaných francouzskými výukovými metodami a problematikou hodnot ve vzdělávání. Zaměřuje se také na didaktické využití autentických dokumentů (zejména literárních textů) ve výuce cizího jazyka a působí jako recenzentka MŠMT učebnic francouzštiny pro střední školy. Absolvovala dva výcviky mentoringu a snaží se o šíření povědomí o potřebě psychohygieny a osobnostního rozvoje učitelů.

Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníUčitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy