Menu

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Absolvoval magisterský studijní program Humanitní studia na FF UK, dvouobor filosofie-pedagogika, poté doktorské studium na Katedře pedagogiky FF UK (disertace Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima). Mezi lety 1997–2010 vyučoval na pražských gymnáziích filosofické a společenskovědní předměty. Od roku 2010 pracuje na Katedře pedagogiky FF UK, od roku 2011 jako její vedoucí. Odborně se zaměřuje na obecně pedagogické otázky filosofie a teorie výchovy (reflexe vztahu mezi pedagogikou a filosofií, problematika ideálů v pedagogice) a na teorii vzdělání a školy (krize normativity v edukačních procesech, perspektivy učitelství a humanitního vzdělávání). Je členem redakčních rad pedagogických časopisů Studia paedagogica, e-Pedagogium a Journal of Pedagogy. Vedle akademického působení se věnuje koncertní interpretaci operní a písňové literatury barytonového oboru.

Pedagogika