Menu

PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.

Katedra pedagogiky

Magisterské vzdělání získala na Pedagogické fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Prešově, doktorské na katedře Pedagogiky, psychologie a andragogiky FHPV, PU v Prešově. Absolvovala množství českých i zahraničních pedagogicko-psychologických kurzů (např. The Village Project Inc. New York USA, FOLGHSKOLA, INFRA, Metodicko-pedagogické centrum). Mimo jiné je učitelkou kontinuálního vzdělávání pro školní management, pro geografii a pedagogiku volného času, metodičkou kariérního vzdělávání a tvůrkyní metodik výuky pedagogiky volného času a metodik školního managementu.

Pedagogika